Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuva kierrätyslannoite

Gaiamare Oy toteuttaa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitettua mädätysjäännöksen jalostamisen tutkimus- ja kehittämishanketta.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä tuki on 70 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Mädätysjäännöksestä lannoitevalmisteeksi

Tutkimus- ja kehityshankkeessa testaamme lannoitteen valmistuksessa koneellista mikrotermistä menetelmää. Sen etuja ovat muun muassa nopeus, sekä varastointi- ja kuljetuskustannusten ja hajuhaittojen väheneminen. Tavoitteemme on tuottaa tasapainoinen NPKS-lannoite erittäin hyvällä hiili-typpi -suhteella.

Hankkeellemme on myönnetty Kemianteollisuuden Innovaatiokilpailussa kunniamaininta vuonna 2022. Katso finalistien esittelyvideo tästä.

Peltosi parhaasi luonnonvaroja säästäen

Kierrätyslannoitteemme raaka-aineena käytämme Biolinja Oy Uudenkaupungin biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä, lantaa ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Mikrotermisen menetelmän avulla saamme nämä muutettua hienoksi, kuivaksi jauheeksi.

Pelletöinnin jälkeen lannoite on helposti viljelijän hyödynnettävissä.

Gaiamare Oy

Lisätietoja:
Milla Rantakulma,
milla.rantakulma@meriaura.fi
tel: 040 508 8599

Käyntiosoite:
Linnankatu 88, 20100 Turku