Kestävää bio- &
kiertotaloutta

Talous- &
hallintopalvelut

Biolinja Oy

VG-Port Oy

Sybimar Oy

VG EcoFuel Oy